Stridspilot.se

HEM BLI MEDLEM FLYGSKOLAN TEMAN Specialflyg Material MEDLEMMAR Kontakt

Här hittar du olika flygteman. Varje tema har olika förutsättningar och olika förkunskapskrav. Du kan läsa mer om varje tema genom att klicka dig vidare. Där kan du se vilka flygplan, moduler eller kartor du behöver för att kunna flyga inom just det temat.

Om du saknar moduler måste du köpa de nödvändiga modulerna för att kunna flyga inom det temat. Men vi försöker att använda oss av så många moduler som möjligt så man skall kunna vara med så mycket som möjligt. Varje tema har en eller flera ansvariga. Du kan kontakta dem för att se hur du kan vara med.

Saknar du kunskap om en speciel flygmetod eller en modul kan du klicka på “flygskolan” och hitta en intruktör eller nödvändig information för att förbereda dig inför ett flygpass.